NCH là gì? Ý nghĩa của từ nch - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

NCH là gì? Ý nghĩa của từ nch

NCH là gì ?

NCH là “Nói chuyện” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NCH

NCH có nghĩa “Nói chuyện”.

NCH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NCH là “Nói chuyện”.

Viết tắt NCH với nghĩa khác:
+ National Children’s Home: Nhà trẻ em quốc gia (vương quốc Anh).
+ National Concert Hall: Phòng hòa nhạc quốc gia (Ireland).
+ National Corvette Homecoming: Lễ đón tàu hộ tống quốc gia. Tên sự kiện tổ chức thường niên tại Kentucky, Hoa Kỳ.
+ NCH Software: Tên công ty phần mềm của Úc.
+ New College of the Humanities at Northeastern: Đại học Nhân văn mới tại Northeastern (Anh).

Gợi ý viết tắt liên quan đến NCH:
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ NC: Nói chuyện.
...

Post Top Ad