AWW là gì? Ý nghĩa của từ aww - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2021

AWW là gì? Ý nghĩa của từ aww

AWW là gì ?

AWW là “Ôi, chu choa, a” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ AWW

AWW có nghĩa “Ôi, chu choa, a”. Đây là từ dùng để diễn đạt cảm xúc của con người trong ngôn ngữ tin nhắn. Khi nhìn thấy hình ảnh hay video về thứ gì đó khiến họ cảm thấy bất ngờ, đáng yêu, dễ thương, ... thì aww như một cách để thể hiện. Do đó, có thể dịch nghĩa nôm na từ này là các thán từ như "ôi, chu choa...". Nhiều người còn nhấn mạnh bằng cách thêm nhiều "w" vào phía sau, nên thỉnh thoảng ta vẫn thấy "awwww" hay "awwwwwwwww".

AWW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AWW là “Ôi, chu choa, a”.

Viết tắt AWW với nghĩa khác:
+ Antwerp Water Works: Công trình nước Antwerp (Bỉ).
+ Algers, Winslow and Western Railway: Đường sắt Algers, Winslow và Western.

Gợi ý viết tắt liên quan đến AWW:
+ AK: À, á, ạ.
+ ACP: Accept (chấp nhận).
+ HLW: Halloween.
...

Post Top Ad