AK là gì? Ý nghĩa của từ ak - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

AK là gì? Ý nghĩa của từ ak

AK là gì ?

AK là “Автомат Калашникова (Avtomat Kalashnikova)” trong tiếng Nga, “À” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ AK

**NGOẠI NGỮ

AK có nghĩa “Автомат Калашникова (Avtomat Kalashnikova)”, dịch sang tiếng Việt là “Súng trường tấn công Kalashnikov”. Tên của một loại súng trường tấn công và là thứ vũ khí thông dụng nhất thế kỷ XX.

**VIỆT NGỮ

AK có nghĩa “À” trong tiếng Việt. Đây là một kiểu viết cách điệu của các từ "à, á, ạ". Rất nhiều bạn trẻ dùng từ này để thay thế cho cách viết truyền thống thông thường. Chúng xuất hiện nhiều trong các tin nhắn và trên các trang mạng xã hội như trên facebook, instagram...

AK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng AK là “À”, “Автомат Калашникова (Avtomat Kalashnikova)”.

Viết tắt AK với nghĩa khác:
+ Actinic keratosis: Dày sừng hoạt tính. Một tình trạng của bề mặt da.
+ Applied kinesiology: Động học ứng dụng.
+ Alaska: Tên tiểu bang của Hoa Kỳ. Với AK là mã bưu chính.
...

Post Top Ad