KKK là gì? Ý nghĩa của từ kkk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

KKK là gì? Ý nghĩa của từ kkk

KKK là gì ?

KKK là “Kakaka (ka ka ka)” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ KKK

KKK có nghĩa “Kakaka (ka ka ka)”. Kiểu viết dùng để diễn đạt tiếng cười to, cười lớn. Đôi khi, nhiều người vẫn có thể dùng kk, hoặc thêm nhiều hơn từ "k" vào sau, tức tiếng cười dài hơn (to hơn, nhiều hơn).

KKK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KKK là “Kakaka (ka ka ka)”.

Viết tắt KKK với nghĩa khác:
+ Ku Klux Klan: Tên một hội nhóm của những người Mỹ da trắng.
+ Kinder, Küche, Kirche: Tên mô hình gia đình được coi là truyền thống của Đức

Gợi ý viết tắt liên quan đến KKK:
+ KK: Ka Ka (tiếng cười).
...

Post Top Ad