B4YKI là gì? Ý nghĩa của từ b4yki - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

B4YKI là gì? Ý nghĩa của từ b4yki

Từ b4yki là gì và ý nghĩa ra sao, có phải b4yki là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

b4yki là gì

B4YKI là gì ?

B4YKI là “Before You Know It” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ B4YKI

B4YKI có nghĩa “Before You Know It” dịch sang tiếng Việt là “trước khi bạn biết nó", "trước lúc bạn biết nó".

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "B4" trong "Before", "Y" trong "You", "K" trong "Know" , và "I" trong "It".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ Before: trước khi, trước lúc, trước.
+ You: bạn, anh, em.
+ Know: biết, hiểu biết.
+ It: nó.

Giải thích thêm về mối liên hệ giữa B4Before: ta có thể thấy từ fore khi phát âm rất giống với four (hay 4, số bốn) còn be đọc thành b, cho nên khi ghép chúng lại thì dùng B4 tương đương với Before.

B4YKI là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng B4YKI là “Before You Know It”. Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác b4yki là gì rồi.

Post Top Ad