KWIM là gì? Ý nghĩa của từ kwim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

KWIM là gì? Ý nghĩa của từ kwim

Từ kwim là gì và ý nghĩa ra sao, có phải kwim là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

kwim là gì

KWIM là gì ?

KWIM là “Know What I Mean?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KWIM

KWIM có nghĩa “Know What I Mean?” dịch sang tiếng Việt là "hiểu ý tôi chứ?", "biết những gì tôi nói đúng không?".

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "K" trong "Know", "W" trong "What", "I", và "M" trong "Mean".
Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ Know: biết, hiểu biết, quen biết, nhận biết, phân biệt được ...
+ What: gì, cái gì, thế nào, điều mà, cái mà ...
+ I: tôi, anh, em, ...
+ Mean: ý, có nghĩa là, định, ý muốn, ý định, dự định ...

KWIM là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng KWIM là “Know What I Mean”.

Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác kwim là gì rồi.

Post Top Ad