OFC là gì? Ý nghĩa của từ ofc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

OFC là gì? Ý nghĩa của từ ofc

Từ ofc là gì và ý nghĩa ra sao, có phải ofc là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

ofc là gì

OFC là gì ?

OFC là “Of Course” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OFC

OFC có nghĩa “Of Course” dịch sang tiếng Việt là "dĩ nhiên rồi", "chắc chắn rồi", "tất nhiên".

Nó được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "O" và "F" trong "Of", "C" trong "Course".
Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ Of: của, thuộc về, làm, có ...
+ Course: tiến trình, dòng, quá trình diễn biến ...

OFC là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng OFC là “Of Course”.

Một số kiểu OFC viết tắt:
+ Office: văn phòng.
+ Occipitofrontal head circumference: Chu vi đầu chẩm.
+ Orbitofrontal Cortex: Vỏ não trước.
+ Osteitis Fibrosa Cystica: Viêm xương xơ nang.
+ Oral food challenge: Thử thách thức ăn bằng miệng.
+ Orthopedic & Fracture Clinic: Phòng khám chỉnh hình & chổ gãy.
+ Orofacial clefting: Sứt môi.
+ Olanzapine-fluoxetine combination: Kết hợp Olanzapine-fluoxetine.
+ Optical Flow Constraint: Hạn chế dòng quang.
+ Office of the Fairness Commissioner: Văn phòng Ủy viên Công bằng.
+ Optical Fiber Communication: Truyền thông cáp quang.
+ Oxygen Free Copper: Đồng không oxy.
+ Oceania Football Confederation: Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương.
+ Open Financial Connectivity: Kết nối tài chính mở.
+ Original Female Character: Nhân vật nữ gốc.
+ Offshore Financial Center: Trung tâm tài chính nước ngoài.
+ Optical Fiber Communication Conference and Exposition: Hội nghị và Triển lãm về Cáp quang.
+ Objective Force Capabilities: Năng lực khách quan.
+ Organization For Combat: Tổ chức chiến đấu.
+ Operation First Class: Hoạt động hạng nhất.
+ Operational Firearms Commander: Chỉ huy vũ khí hoạt động.
+ Order Fulfillment Center: Trung tâm thực hiện đặt hàng.
+ Old Fashioned Copper: Đồng thời xưa.
...

Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác ofc là gì rồi.

Post Top Ad