Q4U là gì? Ý nghĩa của từ q4u - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Q4U là gì? Ý nghĩa của từ q4u

Từ q4u là gì và ý nghĩa ra sao, có phải q4u là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

q4u là gì

Q4U là gì ?

Q4U là “Question For You” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ Q4U

Q4U có nghĩa “Question For You” dịch sang tiếng Việt là "câu hỏi dành cho bạn".

Do "For" và "Four" (số bốn - 4) phát âm tương tự nhau, nên có thể được thay thế bằng "Question 4 You". Riêng "You" và chữ cái "U", cũng đọc gần như tương đương nên viết "Question 4 u" không làm thay đổi ý nghĩa câu nói. Vậy từ trên được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "Q" trong "Question", "4" tức "For", và "U" trong "You".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ Question: câu hỏi, vấn đề, điều bàn đến, điều nói đến ...
+ For: dành, cho, để, với mục đích là, thế cho, đại diện cho ...
+ You: bạn, các bạn, anh, em ...

Q4U là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng Q4U là “Question For You”.

Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác q4u là gì rồi.

Post Top Ad