CTW là gì? Ý nghĩa của từ ctw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

CTW là gì? Ý nghĩa của từ ctw

CTW là gì ?

CTW là “Total Carat Weight” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTW

CTW có nghĩa “Total Carat Weight”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng trọng lượng carat”.

CTW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTW là “Total Carat Weight”.

Một số kiểu CTW viết tắt khác:
+ Companies to Watch: Các công ty để xem.
+ Children's Television Workshop: Xưởng truyền hình thiếu nhi.
+ Corporate Travel World: Thế giới du lịch công ty.
+ Changing the World: Thay đổi thế giới.
+ Conquer the World: Chinh phục thế giới.
+ Carbon Trade Watch: Đồng hồ thương mại carbon.
+ Cologne-Twente Workshop: Hội thảo Cologne-Twente.
+ Cheat to Win: Gian lận để giành chiến thắng.
+ Context-Tree Weighting: Trọng lượng cây-bối cảnh.
+ Crack the Whip: Bẻ roi.
+ Computer Trade Weekly: Tuần giao dịch máy tính.
+ Constructed Treatment Wetland: Xây dựng vùng đất ngập nước.
+ Criminal Trespass Warning: Cảnh báo xâm phạm hình sự.
+ Commando Training Wing: Cánh huấn luyện đặc công.
+ Constructive Travel Worksheet: Bảng tính du lịch xây dựng.
+ Code and Unit Test Walkthrough: Hướng dẫn kiểm tra mã và đơn vị.
+ Certified Technical Writer: Nhà văn kỹ thuật được chứng nhận.
...

Post Top Ad