NFI là gì? Ý nghĩa của từ nfi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

NFI là gì? Ý nghĩa của từ nfi

NFI là gì ?

NFI là “National Fisheries Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ NFI

NFI có nghĩa “National Fisheries Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Thủy sản Quốc gia”.

NFI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NFI là “National Fisheries Institute”.

Một số kiểu NFI viết tắt khác:
+ Norwegian Film Institute: Viện phim Na Uy.
+ National Fatherhood Initiative: Sáng kiến làm cha quốc dân.
+ Netherlands Forensic Institute: Viện Pháp y Hà Lan.
+ Net Farm Income: Thu nhập thuần trang trại.
+ Non-Food Item (s): Các mặt hàng phi thực phẩm.
+ Not Formally Invited: Không được mời chính thức.
+ No Financial Interest: Không có lợi ích tài chính.
+ Net Foreign Investment: Đầu tư nước ngoài ròng.
+ Nutrition Foundation of India: Tổ chức dinh dưỡng của Ấn Độ.
+ Norwegian Fashion Institute: Học viện thời trang Na Uy.
+ Net Financial Indebtedness: Nợ tài chính ròng.
+ Naval Facilities Institute: Viện cơ sở hải quân.
+ no further interest: không quan tâm.
+ National Foreign Intelligence: Tình báo đối ngoại.
+ No Freaking Idea: Không có ý tưởng Freaking.
+ Not Further Identified: Không xác định thêm.
+ Not for Inventory: Không dành cho hàng tồn kho.
+ Nielsen Food Index: Chỉ số thực phẩm Nielsen.
+ Not Flipping Invited: Không lật được mời.
...

Post Top Ad