RBI là gì? Ý nghĩa của từ rbi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

RBI là gì? Ý nghĩa của từ rbi

RBI là gì ?

RBI là “Reserve Bank of India” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RBI

RBI có nghĩa “Reserve Bank of India”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ - ngân hàng trung ương Ấn Độ”.

RBI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RBI là “Reserve Bank of India”.

Một số kiểu RBI viết tắt khác:
+ Risk Based Inspection: Kiểm tra dựa trên rủi ro.
+ Relative Bearing Indicator: Chỉ số vòng bi tương đối.
+ Remote Bus Isolator: Bộ cách ly xe buýt từ xa.
+ Repetitive Brain Injury: Chấn thương não lặp đi lặp lại.
+ Reply By Indorsement: Trả lời bởi.
+ Re-Based Impact: Tác động lại.
+ Results Based Incentive: Kết quả dựa trên ưu đãi.
+ Revitalizing Baseball in the Inner Cities: Bóng chày hồi sinh trong nội thành.
+ Real Biblical Inspiration: Cảm hứng Kinh Thánh thực sự.
+ Resource Based Investment: Đầu tư dựa trên nguồn lực.
+ Retail Business Information: Thông tin doanh nghiệp bán lẻ.
+ Rotor Body Interaction: Tương tác cơ thể cánh quạt.
...

Post Top Ad