BCBS là gì? Ý nghĩa của từ bcbs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

BCBS là gì? Ý nghĩa của từ bcbs

BCBS là gì ?

BCBS là “Blue Cross/Blue Shield” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ BCBS

BCBS có nghĩa “Blue Cross/Blue Shield”, dịch sang tiếng Việt là “Chữ thập xanh / Khiên xanh”.

BCBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCBS là “Blue Cross/Blue Shield”.

Một số kiểu BCBS viết tắt khác:
+ Basel Committee on Banking Supervision: Ủy ban giám sát ngân hàng Basel.
+ Barre Center for Buddhist Studies: Trung tâm nghiên cứu Phật giáo.
...

Post Top Ad