GAWR là gì? Ý nghĩa của từ gawr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

GAWR là gì? Ý nghĩa của từ gawr

GAWR là gì ?

GAWR là “Gross Axle Weight Rating” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ GAWR

GAWR có nghĩa “Gross Axle Weight Rating”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá tổng trọng lượng trục”.

GAWR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAWR là “Gross Axle Weight Rating”.

Một số kiểu GAWR viết tắt khác:
...

Post Top Ad