RGDS là gì? Ý nghĩa của từ rgds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

RGDS là gì? Ý nghĩa của từ rgds

RGDS là gì ?

RGDS là “Regards” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ RGDS

RGDS có nghĩa “Regards”, dịch sang tiếng Việt là “Trân trọng”.

RGDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RGDS là “Regards”.

Một số kiểu RGDS viết tắt khác:
+ Ruby Game Development System: Hệ thống phát triển trò chơi Ruby.
+ Retro Gaming Discussion Show: Chương trình thảo luận về trò chơi Retro.
+ Routing and Graphical Display System: Hệ thống hiển thị định tuyến và đồ họa.
...

Post Top Ad