PLTS là gì? Ý nghĩa của từ plts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

PLTS là gì? Ý nghĩa của từ plts

PLTS là gì ?

PLTS là “Production Line Tool Set” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ PLTS

PLTS có nghĩa “Production Line Tool Set”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ công cụ dây chuyền sản xuất”.

PLTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PLTS là “Production Line Tool Set”.

Một số kiểu PLTS viết tắt khác:
+ Personal, Learning & Thinking Skills: Kỹ năng cá nhân, học tập và tư duy.
+ Physical Layer Test System: Hệ thống kiểm tra lớp vật lý.
+ Parts Life Tracking System: Hệ thống theo dõi cuộc sống bộ phận.
...

Post Top Ad