AEDT là gì? Ý nghĩa của từ aedt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

AEDT là gì? Ý nghĩa của từ aedt

AEDT là gì ?

AEDT là “Australian Eastern Daylight Time” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AEDT

AEDT có nghĩa “Australian Eastern Daylight Time”, dịch sang tiếng Việt là “Giờ ban ngày miền Đông Úc”. Đây là tên của một múi giờ tại Úc, theo đó thì giờ của họ đi trước giờ Việt Nam khoảng 4 tiếng đồng hồ. Giả sử như, tại Việt đang là 6 giờ đêm (18:00) thứ 4, thì giờ AEDT là 10 giờ đêm (22:00) thứ 4.

Tóm lại, cứ lấy giờ hiện tại của Việt Nam mình cộng thêm 4 giờ nữa là sẽ ra giờ AEDT tại Úc.

AEDT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AEDT là “Australian Eastern Daylight Time”.

Một số kiểu AEDT viết tắt khác:
+ ANSYS Electronics Desktop: Máy tính để bàn điện tử ANSYS.
+ The European Association of Fashion Retailers: Hiệp hội các nhà bán lẻ thời trang Châu Âu.
...

Post Top Ad