LMX là gì? Ý nghĩa của từ lmx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2020

LMX là gì? Ý nghĩa của từ lmx

LMX là gì ?

LMX là “Leader-Member Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LMX

LMX có nghĩa “Leader-Member Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi lãnh đạo - thành viên”. Đây là tên gọi của một lý thuyết (học thuyết) trong việc quản lý hoặc lãnh đạo cho nhóm hoặc công ty. Theo đó, thì người đứng đầu sẽ duy trì vị trí của bản thân bằng cách thỏa thuận cũng như trao đổi ngầm với các thành viên khác.

LMX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LMX là “Leader-Member Exchange”.

Post Top Ad