VISTA là gì? Ý nghĩa của từ vista - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

VISTA là gì? Ý nghĩa của từ vista

VISTA là gì ?

VISTA là “Volunteers in Service to America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VISTA

VISTA có nghĩa “Volunteers in Service to America”, dịch sang tiếng Việt là “Tình nguyện viên phục vụ Hoa Kỳ”.

VISTA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VISTA là “Volunteers in Service to America”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VISTA:
+ PIK: Payment in kind (Trả bằng hiện vật / Thanh toán bằng hiện vật).
+ AFS: Aeronautical Fixed Service (Dịch vụ cố định hàng không).
+ SMF: Service Management Facility (Cơ sở quản lý dịch vụ).
+ SCM: Service Control Manager (Quản lý kiểm soát dịch vụ).
+ BIY: Believe In You (Tin tưởng vào bạn).
...

Post Top Ad