WYD là gì? Ý nghĩa của từ wyd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

WYD là gì? Ý nghĩa của từ wyd

WYD là gì ?

WYD là “What're You Doing?” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WYD

WYD có nghĩa “What're You Doing?”, dịch sang tiếng Việt là “Bạn đang làm gì vậy?”.

WYD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WYD là “What're You Doing?”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến WYD:
+ K3U: I Love You (Anh yêu em / em yêu anh).
+ LU: Love You (Yêu bạn/em/anh).
+ IOU: I Owe You (Tôi nợ bạn).
+ UKM: You Know Me (Bạn hiểu tôi mà).
+ BIY: Believe In You (Tin tưởng vào bạn).
...

Post Top Ad