ESP là gì? Ý nghĩa của từ esp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

ESP là gì? Ý nghĩa của từ esp

ESP là gì ?

ESP là “Electronic Stability Program” và “Spain” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESP

ESP có nghĩa “Electronic Stability Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình ổn định điện tử”.

ESP là viết tắt của nước nào ?

ESP là nước “Tây Ban Nha” (Spain), và từ này cũng dùng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha”.

ESP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESP là “Electronic Stability Program”.

Một số kiểu ESP viết tắt khác:
+ Spain: Tây Ban Nha. Một quốc gia châu Âu, có tên gọi chính thức là Vương quốc Tây Ban Nha.
+ External Stowage Platform: Bệ xếp hàng bên ngoài.
+ Email Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ email.
+ Encapsulating Security Payload: Đóng gói tải trọng bảo mật.
+ Event Stream Processing: Xử lý luồng sự kiện.
+ Electric Submersible Pump: Máy bơm chìm điện.
+ Electro-Selective Pattern: Mẫu chọn lọc điện.
+ Electronic Skip Protection: Bảo vệ bỏ qua điện tử.
+ Electrostatic precipitator: Lọc bụi tĩnh điện.
+ Extrasensory perception: Ngoại cảm.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ESP:
+ SAS: Special Air Service (Dịch vụ hàng không đặc biệt).
+ PVP: Plant Variety Protection (Bảo vệ giống cây trồng).
+ PSA: Public Service Agreement (Thỏa thuận dịch vụ công).
+ ES: Elementary Stream (Luồng cơ bản).
...

Post Top Ad