ITA là gì? Ý nghĩa của từ ita - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021

ITA là gì? Ý nghĩa của từ ita

ITA là gì ?

ITA là “Invitation To Apply” và “Italy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITA

ITA có nghĩa “Invitation To Apply”, dịch sang tiếng Việt là “Lời mời đăng ký”. Một loại thư mời đăng ký thường trú do Bộ di trú, tị nạn và quốc tịch Canada cấp.

ITA là viết tắt của nước nào ?

ITA là nước “Ý”, một quốc gia thuộc châu Âu. Và, ITA là mã định danh được liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) dùng cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Ý”.

ITA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITA là “Invitation To Apply”.

Một số kiểu ITA viết tắt khác:
+ Italy: Ý.
+ I Totally Agree: Tôi hoàn toàn đồng ý.
+ International Testing Agency: Cơ quan kiểm tra quốc tế. Tên của một tổ chức chống doping.
+ Information Technology Agreement: Hiệp định công nghệ thông tin.
+ International Telegraph Alphabet: Bảng chữ cái điện báo quốc tế.
+ Internal Thoracic Artery: Động mạch lồng ngực trong.
+ Independent Testing Authority: Cơ quan kiểm tra độc lập.
+ Institute of Technology Assessment: Viện đánh giá công nghệ.
+ International Technology Alliance: Liên minh công nghệ quốc tế.
+ International Trade Administration: Cục quản lý thương mại quốc tế.
+ International Trombone Association: Hiệp hội Trombone quốc tế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến ITA:
+ GND: Integrated Authority File (Hồ sơ thẩm quyền tích hợp).
+ NSI: National Science Institute (Viện khoa học quốc gia).
+ WHA: World History Association (Hiệp hội lịch sử thế giới).
+ CAC: Coronary Artery Calcium (Canxi động mạch vành).
...

Post Top Ad