POL là gì? Ý nghĩa của từ pol - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

POL là gì? Ý nghĩa của từ pol

POL là gì ?

POL là “Port Of Loading” và “Poland” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POL

POL có nghĩa “Port Of Loading”, dịch sang tiếng Việt là “Cảng chất hàng”.

POL là viết tắt của nước nào ?

POL là nước “Ba Lan” (Poland), và đồng thời cũng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Ba Lan”.

POL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POL là “Port Of Loading”.

Một số kiểu POL viết tắt khác:
+ Poland: Ba Lan. Một quốc gia tọa lạc tại vùng Trung Âu, có tên chính thức là Cộng hòa Ba Lan.
+ Politician: Chính trị gia.
+ Petroleum, Oil, and Lubricants: Dầu mỏ, dầu và chất bôi trơn.
+ Posterior Oblique Ligament: Dây chằng chéo sau.
+ Polymerase.
+ Proudman Oceanographic Laboratory: Phòng thí nghiệm Hải dương học Proudman.

Gợi ý viết tắt liên quan đến POL:
+ PSC: Port State Control (Kiểm soát trạng thái cảng).
+ PCA: Posterior Cerebral Artery (Động mạch não sau).
+ SRP: Self-Defence of the Republic of Poland (Lực lượng tự vệ của Cộng hòa Ba Lan).
...

Post Top Ad