SCO là gì? Ý nghĩa của từ sco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

SCO là gì? Ý nghĩa của từ sco

SCO là gì ?

SCO là “Synchronous Connection Oriented” và “Scotland” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCO

SCO có nghĩa “Synchronous Connection Oriented”, dịch sang tiếng Việt là “Định hướng kết nối đồng bộ”. Tên một giao thức được sử dụng trong kết nối Bluetooth.

SCO là viết tắt của nước nào ?

SCO là nước “Scotland”, từ này cũng được sử dụng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Scotland”.

SCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCO là “Synchronous Connection Oriented”.

Một số kiểu SCO viết tắt khác:
+ Scotland: nước Scotland. một quốc gia ở khu vực châu Âu thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
+ Shanghai Cooperation Organisation: Tổ chức hợp tác Thượng Hải.
+ Self-checkout machines: Máy tự thanh toán.
+ Synthetic Crude Oil: Dầu thô tổng hợp.
+ Single Cell Oil: Dầu tế bào đơn.
+ Society of Canadian Ornithologists: Hiệp hội các nhà điều trị học Canada.
+ Scottish Chamber Orchestra: Dàn nhạc thính phòng Scotland.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SCO:
+ GMC: Ganglion Mother Cell (Tế bào mẹ Ganglion).
+ OBB: Oriented Bounding Box (Hộp giới hạn định hướng).
+ BOE: Barrel of Oil Equivalent (Thùng dầu tương đương).
...

Post Top Ad