TIBS là gì? Ý nghĩa của từ tibs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

TIBS là gì? Ý nghĩa của từ tibs

TIBS là gì ?

TIBS là “Tactical Information Broadcast System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TIBS

TIBS có nghĩa “Tactical Information Broadcast System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống truyền phát thông tin chiến thuật”.

TIBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TIBS là “Tactical Information Broadcast System”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TIBS:
+ CAPES: CAPability Evaluation System (Hệ thống Đánh giá Năng lực).
+ ADATS: Air Defence Anti-Tank System (Hệ thống Phòng không-Chống tăng).
+ TIM: Technical Information Memorandum (Bản ghi nhớ thông tin kỹ thuật).
+ FMTV: Family of Medium Tactical Vehicles (Dòng xe chiến thuật hạng trung).
+ IRM: Information Risk Management (Quản lý rủi ro thông tin).
+ INCITS: InterNational Committee for Information Technology Standards (Ủy ban Quốc gia về Tiêu chuẩn Công nghệ Thông tin).
+ CCIR: Commander's Critical Information Requirement (Yêu cầu Thông tin Quan trọng của Chỉ huy).
+ VANOS: Variable Nockenwelle System (Hệ thống Nockenwelle biến đổi).
...

Post Top Ad