CAN là gì? Ý nghĩa của từ can - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

CAN là gì? Ý nghĩa của từ can

CAN là gì ?

CAN là “Controller Area Network” và “Canada” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAN

CAN có nghĩa “Controller Area Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng vùng điều khiển”.

CAN là viết tắt của nước nào ?

CAN là nước “Canada” (Phiên âm: Ca-na-đa), nó cũng hay dùng làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Canada”. Đội tuyển này được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Canada và thi đấu trong Liên đoàn bóng đá Hiệp hội Bắc - Trung Mỹ và Caribê (CONCACAF).

CAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAN là “Controller Area Network”.

Một số kiểu CAN viết tắt khác:
+ Canada: Ca-na-đa. Quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ.
+ Copper Access Node: Nút truy cập đồng.
+ Content Addressable Network: Mạng địa chỉ nội dung.
+ Computer-assisted notetaking: Ghi chú có sự hỗ trợ của máy tính.
+ Cancel: Hủy bỏ.
+ Chronic Allograft Nephropathy: Bệnh thận ghép mãn tính.
+ Calcium Ammonium Nitrate: Canxi amoni nitrat.
+ Ceric Ammonium Nitrate: Xeric amoni nitrat.
+ Cycling Action Network: Mạng lưới Hành động Đi xe đạp.
+ Climate Action Network: Mạng lưới hành động vì khí hậu.
+ Christian Association of Nigeria: Hiệp hội Cơ đốc giáo Nigeria.

Gợi ý viết tắt liên quan đến CAN:
+ PTAN: Provider Transaction Access Number (Số truy cập giao dịch của nhà cung cấp).
+ CAFDE: Canadian Association of Film Distributors and Exporters (Hiệp hội các nhà phân phối và xuất khẩu phim Canada).
+ BMA: British Medical Association (Hiệp hội Y khoa Anh).
+ OODA: Observation, Orientation, Decision, Action (Quan sát, Định hướng, Quyết định, Hành động).
+ CNE: Computer Network Exploitation (Khai thác mạng máy tính).
...

Post Top Ad