MAR là gì? Ý nghĩa của từ mar - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

MAR là gì? Ý nghĩa của từ mar

MAR là gì ?

MAR là “March” và “Morocco” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MAR

MAR có nghĩa “March”, dịch sang tiếng Việt là “Tháng ba”.

MAR là viết tắt của nước nào ?

MAR là nước “Morocco” (Maroc), đồng thời cũng dùng để làm mã đại diện cho “Đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc”. Đội là thành viên của cả FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF).

MAR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MAR là “March”.

Một số kiểu MAR viết tắt khác:
+ Morocco: Maroc. Một quốc gia tọa lạc tại miền Bắc Phi, với tên chính thức là Vương quốc Maroc.
+ Marathi language: Ngôn ngữ Marathi.
+ Modified Aspect Ratio: Tỷ lệ khung hình đã sửa đổi.
+ Mid-Atlantic Ridge: Sống núi giữa Đại Tây Dương.
+ Minorities at Risk: Người thiểu số gặp rủi ro.
+ Molapo Armoured Regiment: Trung đoàn thiết giáp Molapo.
+ Model Audit Rule 205: Quy tắc kiểm tra mô hình 205.
+ Missing At Random: Mất tích ngẫu nhiên.
+ Memory Address Register: Thanh ghi địa chỉ bộ nhớ.
+ Minimum Angle of Resolution: Góc độ phân giải tối thiểu.
+ Medication Administration Record: Hồ sơ quản lý thuốc.
+ Matrix Attachment Region: Vùng đính kèm ma trận.

Gợi ý viết tắt liên quan đến MAR:
+ AS: Assamese language (Ngôn ngữ Assam).
+ WASP: Wide Angle Search for Planets (Góc rộng tìm kiếm hành tinh).
+ OJ: Anishinaabe language (Ngôn ngữ Anishinaabe).
+ NE: Nepali language (Tiếng Nepal).
...

Post Top Ad