AWL là gì? Ý nghĩa của từ awl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

AWL là gì? Ý nghĩa của từ awl

AWL là gì ?

AWL là “Academic Word List” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AWL

AWL có nghĩa “Academic Word List”, dịch sang tiếng Việt là “Danh sách từ học thuật”.

AWL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AWL là “Academic Word List”.

Một số kiểu AWL viết tắt khác:
+ Alliance for Workers' Liberty: Liên minh vì quyền tự do của người lao động.
+ Adani Wilmar Limited.
+ American Woman's League: Giải đấu của phụ nữ Mỹ.
+ Alaska Wilderness League: Giải đấu hoang dã Alaska.
+ Australasian Wireless Limited.
+ American Whist League: Giải đấu huýt sáo của Mỹ.
+ Academy of World Languages: Học viện Ngôn ngữ Thế giới.
+ Academy of Women Leaders: Học viện Nữ lãnh đạo.
+ Absconding Without Leave: Vắng mặt Không nghỉ phép.
+ Absent Without Leave: Vắng mặt Không nghỉ phép.

Post Top Ad