IEV là gì? Ý nghĩa của từ iev - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

IEV là gì? Ý nghĩa của từ iev

IEV là gì ?

IEV là “International Electrotechnical Vocabulary” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IEV

IEV có nghĩa “International Electrotechnical Vocabulary”, dịch sang tiếng Việt là “Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế”.

IEV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IEV là “International Electrotechnical Vocabulary”.

Một số kiểu IEV viết tắt khác:
+ Innovation, Entrepreneurship and Venture: Đổi mới, Khởi nghiệp và Liên doanh.
+ Indo Europeesch Verbond.
+ Intracellular Enveloped Virion: Virion được bao bọc nội bào.

Post Top Ad