LEST là gì? Ý nghĩa của từ lest - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

LEST là gì? Ý nghĩa của từ lest

LEST là gì ?

LEST là “Lateral Entry Selection Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LEST

LEST có nghĩa “Lateral Entry Selection Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra lựa chọn đầu vào bên”.

LEST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LEST là “Lateral Entry Selection Test”.

Post Top Ad