ASF là gì? Ý nghĩa của từ asf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

ASF là gì? Ý nghĩa của từ asf

ASF là gì ?

ASF là “Alert Standard Format” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ASF

ASF có nghĩa “Alert Standard Format”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo định dạng tiêu chuẩn”.

ASF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ASF là “Alert Standard Format”.

Một số kiểu ASF viết tắt khác:
+ Apache Software Foundation: Quỹ phần mềm Apache.
+ Airports Security Force: Lực lượng an ninh sân bay.
+ Alternative Site Framework: Khung trang web thay thế.
+ Animal Source Foods: Thức ăn nguồn động vật.
+ Australian Speleological Federation: Liên đoàn Speleological Úc.
+ African Standby Force: Lực lượng dự phòng châu Phi.
+ Alabama Shakespeare Festival: Lễ hội Shakespeare của Alabama.
+ African Swine Fever: Dịch tả lợn châu Phi.
+ African Solidarity Fund: Quỹ đoàn kết châu Phi.
+ Advanced Systems Format: Định dạng hệ thống nâng cao.
+ Autism Science Foundation: Tổ chức khoa học tự kỷ.
+ Auxiliary Sorting Facility: Cơ sở phân loại phụ trợ.
+ Audi Space Frame: Khung không gian Audi.
+ Acid Survivors Foundation: Tổ chức những người sống sót sau axit.
+ Artificial Speed Force: Lực lượng tốc độ nhân tạo.
+ American-Scandinavian Foundation: Tổ chức Mỹ-Scandinavia.
+ Arizona Sailing Foundation: Tổ chức chèo thuyền Arizona.
+ ActiveX Streaming Format: Định dạng truyền phát ActiveX.
+ Aktive Studenters Forening: Sinh viên Aktive Forening.
+ Allied Somali Forces: Lực lượng Đồng minh Somali.
+ Amhara Special Forces: Lực lượng đặc biệt Amhara.
+ Abramson Scholarship Foundation: Quỹ học bổng Abramson.
+ Air Security Force: Lực lượng an ninh hàng không.
+ Aggregate Supply of Funding: Tổng nguồn vốn.
+ Ahrar Students Federation: Liên đoàn sinh viên Ahrar.
+ Auxiliary Security Force: Lực lượng phụ trợ an ninh.
+ Atlantic Salmon Federation: Liên đoàn cá hồi Đại Tây Dương.
+ Automatic System Facility: Cơ sở hệ thống tự động.
+ Air Strike Force: Lực lượng không kích.
+ Army Service Forces: Lực Lượng Nghĩa Vụ Quân Đội.
+ Asia Song Festival: Liên hoan bài hát châu Á.
+ Armed Service Forces: Lực lượng nghĩa vụ vũ trang.
+ Asia Swimming Federation: Liên đoàn bơi lội châu Á.
+ Advanced Synchronization Facility: Cơ sở đồng bộ hóa nâng cao.
+ Analytical Solutions Forum: Diễn đàn giải pháp phân tích.
+ Asian Squash Federation: Liên đoàn bóng quần châu Á.
+ Airport Security Force: Lực lượng an ninh sân bay.
+ Applied Science Fiction: Khoa học viễn tưởng ứng dụng.
+ Africa Social Forum: Diễn đàn xã hội châu Phi.
+ Animations Sans Frontieres: Hoạt hình Sans Frontieres.
+ Auxiliary Suit Function: Chức năng phù hợp phụ trợ.
+ Antarctic Slope Front: Mặt trận dốc Nam Cực.
+ Australian Soccer Federation: Liên đoàn bóng đá Úc.
+ Agribusiness Support Fund: Quỹ hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp.
+ American Sephardi Federation: Liên đoàn Sephardi Hoa Kỳ.
+ Asian Sambo Federation: Liên đoàn Sambo Châu Á.
+ Anarcho-Syndicalist Federation: Liên đoàn Anarcho-Syndicalist.
+ Automotive Safety Foundation: Tổ chức An toàn Ô tô.
+ Adventist Student Fellowship: Học bổng sinh viên Cơ đốc phục lâm.
+ Animation Sans Frontieres: Hoạt hình Sans Frontieres.
+ Alaska Satellite Facility: Cơ sở vệ tinh Alaska.
+ Ayubian Students Forum: Diễn đàn sinh viên Ayubian.
+ Australian Spotted Fever: Sốt đốm Úc.
+ Agronomic Science Foundation: Quỹ khoa học nông học.
+ Albert Schweitzer Foundation: Quỹ Albert Schweitzer.

Post Top Ad