GM là gì? Ý nghĩa của từ gm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

GM là gì? Ý nghĩa của từ gm

GM là gì ?

GM là “Genetically Modified” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GM

GM có nghĩa “Genetically Modified”, dịch sang tiếng Việt là “Biến đổi gien”.

GM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GM là “Genetically Modified”.

Một số kiểu GM viết tắt khác:
+ General Motors: Động cơ chung.
+ Grandmaster: Trưởng sư.
+ Game Master: Bậc thầy trò chơi.
+ Geometric Mean: Trung bình hình học.
+ Genetic Manipulation: Thao tác di truyền.
+ George Medal: Huy chương George.
+ General MIDI: MIDI chung.
+ General Manager: Tổng giám đốc.
+ Gunner's Mate: Bạn đồng hành của xạ thủ.
+ Geometric Median: Trung bình hình học.
+ Guidance Material: Tài liệu hướng dẫn.
+ Goldwasser–Micali.
+ Generative Model: Mô hình tạo.
+ Gendarmerie mobile: Hiến binh di động.
+ General-major: Đại tướng.
+ Green Monday: Thứ hai xanh.
+ General Meeting: Đại hội.
+ Grant-maintained: Cấp duy trì.
+ Geodetic Mission: Nhiệm vụ trắc địa.
+ Goffredo Mameli.
+ Global Markets: Thị trường toàn cầu.

Post Top Ad