PDU là gì? Ý nghĩa của từ pdu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

PDU là gì? Ý nghĩa của từ pdu

PDU là gì ?

PDU là “Protocol Data Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDU

PDU có nghĩa “Protocol Data Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị dữ liệu giao thức”.

PDU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDU là “Protocol Data Unit”.

Một số kiểu PDU viết tắt khác:
+ People's Democratic Union: Liên minh dân chủ nhân dân.
+ Police Dog Unit: Đơn vị chó cảnh sát.
+ Pilot Display Unit: Đơn vị hiển thị thí điểm.
+ Parallel Divider Unit: Bộ chia song song.
+ Power Distribution Unit: Đơn vị phân phối điện.
+ Photographic Development Unit: Đơn vị phát triển hình ảnh.
+ Power Drive Units: Đơn vị truyền động điện.
+ Playback-Downlink Unit: Đơn vị phát lại-đường xuống.
+ Painters and Decorators Union: Hiệp hội họa sĩ và trang trí.
+ Process Demonstration Unit: Đơn vị trình diễn quy trình.
+ Policy Development Unit: Ban phát triển chính sách.
+ Publication Data Update: Cập nhật dữ liệu xuất bản.
+ Party of Democrats for Unity: Đảng Dân chủ vì Thống nhất.
+ Photographic Display Unit: Đơn vị hiển thị ảnh.
+ Professional Development Unit: Đơn vị phát triển chuyên nghiệp.

Post Top Ad