KCS là gì? Ý nghĩa của từ kcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

KCS là gì? Ý nghĩa của từ kcs

KCS là gì ?

KCS là “Knowledge-Centered Support” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KCS

KCS có nghĩa “Knowledge-Centered Support”, dịch sang tiếng Việt là “Hỗ trợ tập trung vào tri thức”.

KCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KCS là “Knowledge-Centered Support”.

Một số kiểu KCS viết tắt khác:
+ Kansas City Southern: Nam Thành phố Kansas.
+ Kockum Computer Systems: Hệ thống máy tính Kockum.
+ Korean Chemical Society: Hiệp hội hóa học Hàn Quốc.
+ Knoxville Christian School: Trường Công giáo Knoxville.
+ Keolis Commuter Services: Dịch vụ đi lại Keolis.
+ Kingsway College School: Trường cao đẳng Kingsway.
+ Kuder Career Search: Tìm kiếm nghề nghiệp Kuder.
+ Kansas City Symphony: Bản giao hưởng thành phố Kansas.
+ Kenya Cardiac Society: Hiệp hội Tim mạch Kenya.
+ Karbi Cultural Society: Xã hội văn hóa Karbi.
+ Kingwood Christian School: Trường Công giáo Kingwood.
+ Kids Cookery School: Trường dạy nấu ăn cho trẻ em.
+ Kalahari Conservation Society: Hiệp hội bảo tồn Kalahari.
+ Kotagiri Community School: Trường cộng đồng Kotagiri.

Post Top Ad