MSMQ là gì? Ý nghĩa của từ msmq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

MSMQ là gì? Ý nghĩa của từ msmq

MSMQ là gì ?

MSMQ là “Microsoft Message Queuing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSMQ

MSMQ có nghĩa “Microsoft Message Queuing”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng đợi tin nhắn của Microsoft”.

MSMQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSMQ là “Microsoft Message Queuing”.

Post Top Ad