SVD là gì? Ý nghĩa của từ svd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

SVD là gì? Ý nghĩa của từ svd

SVD là gì ?

SVD là “Singular Value Decomposition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SVD

SVD có nghĩa “Singular Value Decomposition”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tách giá trị số ít”.

SVD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVD là “Singular Value Decomposition”.

Một số kiểu SVD viết tắt khác:
+ Slavic Village Development: Phát triển làng Slavic.
+ Sampurna Vikas Dal.
+ Small Vessel Disease: Bệnh tàu nhỏ.
+ Semi-vegetarian diet: Chế độ ăn bán chay.
+ Saturation Vapor Density: Mật độ hơi bão hòa.
+ Stopped Vehicle Detection: Phát hiện xe đã dừng.
+ Societas Verbi Divini.
+ Swine Vesicular Disease: Bệnh mụn nước ở lợn.
+ Short Video Descriptor: Mô tả video ngắn.
+ Spontaneous Vaginal Delivery: Giao hàng âm đạo tự nhiên.
+ Software Version Description: Phiên bản phần mềm Mô tả.
+ Singular-value decomposition: Phân tách giá trị số ít.
+ Societas Verbas Divini.
+ Semi-virtual diskette: Đĩa bán ảo.
+ Silicon Vertex Detector: Máy dò đỉnh silicon.
+ Simultaneous Voice and Data: Thoại và dữ liệu đồng thời.
+ Selective Vehicle Detection: Phát hiện xe có chọn lọc.
+ Small Vessel Diseases: Bệnh tàu nhỏ.

Post Top Ad