THRIVE là gì? Ý nghĩa của từ thrive - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

THRIVE là gì? Ý nghĩa của từ thrive

THRIVE là gì ?

THRIVE là “Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THRIVE

THRIVE có nghĩa “Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events”, dịch sang tiếng Việt là “Điều trị HDL để giảm tỷ lệ mắc các biến cố mạch máu”.

THRIVE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THRIVE là “Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events”.

Post Top Ad