URC là gì? Ý nghĩa của từ urc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

URC là gì? Ý nghĩa của từ urc

URC là gì ?

URC là “University Research Corridor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URC

URC có nghĩa “University Research Corridor”, dịch sang tiếng Việt là “Hành lang nghiên cứu đại học”.

URC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng URC là “University Research Corridor”.

Một số kiểu URC viết tắt khác:
+ United Reformed Church: Nhà thờ cải cách thống nhất.
+ Universal Robina Corporation: Tổng công ty Universal Robina.
+ United Rugby Championship: Giải vô địch bóng bầu dục thống nhất.
+ Ukrainian Registered Cossacks: Cossacks đã đăng ký của Ukraine.
+ United Refining Company: Công ty lọc dầu thống nhất.
+ Umayyad Revolutionary Council: Hội đồng Cách mạng Umayyad.
+ Uniform Resource Characteristic: Đặc điểm tài nguyên thống nhất.
+ University Rover Challenge: Đại học Rover Thử thách.
+ Union Revolutionary Council: Hội đồng Cách mạng Liên minh.
+ UMPQUA Research Company: Công ty nghiên cứu UMPQUA.
+ United Real Estate Company: Công Ty Bất Động Sản Thống Nhất.
+ Underwater Reconnaissance Capability: Khả năng trinh sát dưới nước.
+ Uganda Railways Corporation: Tổng công ty Đường sắt Uganda.
+ Urdu Research Centre: Trung tâm nghiên cứu tiếng Urdu.
+ Universal Remote Console: Bảng điều khiển từ xa đa năng.
+ United Racing Club: Câu lạc bộ đua xe thống nhất.
+ United Reformed Churches: Các nhà thờ cải cách thống nhất.
+ University Research Center: Trung tâm Nghiên cứu Đại học.
+ Underground Record Club: Câu lạc bộ thu âm ngầm.
+ Union Rail Car: Xe lửa Liên minh.
+ United Republics of China: Trung Hoa Dân Quốc.
+ Urban Regeneration Company: Công ty Tái tạo đô thị.
+ Urine carbon: carbon nước tiểu.
+ Utility Regulatory Commission: Ủy ban điều tiết tiện ích.
+ University Relations Center: Trung tâm Quan hệ Đại học.
+ Urdu Research Center: Trung tâm nghiên cứu tiếng Urdu.
+ Unique Restaurant Corporation: Công Ty Cổ Phần Nhà Hàng Unique.
+ CPU Research Center: Trung tâm nghiên cứu CPU.
+ Unlimited Racing Commission: Hoa hồng đua xe không giới hạn.
+ University Research Centre: Trung tâm Nghiên cứu Đại học.
+ University Research Co.: Công ty Nghiên cứu Đại học.
+ Urban Resource Centre: Trung tâm tài nguyên đô thị.
+ Urban Redevelopment Corporations: Tổng công ty tái phát triển đô thị.
+ University of Regina Carmeli: Đại học Regina Carmeli.
+ Universal Ratification Campaign: Chiến dịch phê chuẩn toàn cầu.
+ United Rubber Council: Hội đồng cao su thống nhất.

Post Top Ad