USBR là gì? Ý nghĩa của từ usbr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

USBR là gì? Ý nghĩa của từ usbr

USBR là gì ?

USBR là “United States Bureau of Reclamation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USBR

USBR có nghĩa “United States Bureau of Reclamation”, dịch sang tiếng Việt là “Cục khai hoang Hoa Kỳ”.

USBR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USBR là “United States Bureau of Reclamation”.

Một số kiểu USBR viết tắt khác:
+ United States Bicycle Route: Tuyến đường xe đạp Hoa Kỳ.

Post Top Ad