VK là gì? Ý nghĩa của từ vk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

VK là gì? Ý nghĩa của từ vk

VK là gì ?

VK là “VKontakte” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VK

VK có nghĩa “VKontakte”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng xã hội VKontakte”.

VK là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VK là “VKontakte”.

Một số kiểu VK viết tắt khác:
+ Holden Commodore: Hàng hóa Holden.
+ Vijaya Karnataka.
+ Vascuolar K+: K+ mạch máu.
+ Vinod Kumar.
+ Vestjyllands Kunstpavillon: Gian hàng Nghệ thuật Tây Jutland.
+ Valimisliit Kodupaik: Hiệp hội bầu cử Kodupaik.

Post Top Ad