JPO-STC là gì? Ý nghĩa của từ jpo-stc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

JPO-STC là gì? Ý nghĩa của từ jpo-stc

JPO-STC là gì ?

JPO-STC là “Joint Program Office for Special Technology Countermeasures” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JPO-STC

JPO-STC có nghĩa “Joint Program Office for Special Technology Countermeasures”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng chương trình chung về các biện pháp đối phó công nghệ đặc biệt”. Cơ quan quản lý, điều hành việc mua sắm, triển khai và duy trì các cảm biến CBRN.
Trang bị thiết bị bảo vệ, phương tiện y tế chống độc hại hóa học, sinh học, phóng xạ và công nghệ đặc biệt cho lực lượng đặc nhiệm.

JPO-STC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JPO-STC là “Joint Program Office for Special Technology Countermeasures”.

Post Top Ad