DKO là gì? Ý nghĩa của từ dko - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

DKO là gì? Ý nghĩa của từ dko

DKO là gì ?

DKO là “Double KnockOut” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DKO

DKO có nghĩa “Double KnockOut”, dịch sang tiếng Việt là “Đo ván kép”. Loại tùy chọn trong giao dịch tài chính, nơi lựa chọn sẽ bị hủy nếu giá chứng khoán chạm hai ngưỡng xác định.

DKO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DKO là “Double KnockOut”.

Một số kiểu DKO viết tắt khác:
+ Defense Knowledge Online: Tri thức quốc phòng trực tuyến.
+ Don't Know Option: Không biết tùy chọn. Tùy chọn cho phép người tham gia không trả lời hoặc chọn không biết trong khảo sát hay 1 bảng câu hỏi.
+ Don Knotts Overdrive: Don Knotts vượt tốc.
+ Debate Korea Open: Tranh luận Hàn Quốc mở rộng.

Post Top Ad