VOCAL là gì? Ý nghĩa của từ vocal - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

VOCAL là gì? Ý nghĩa của từ vocal

VOCAL là gì ?

VOCAL là “Vovida Open Communication Application Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VOCAL

VOCAL có nghĩa “Vovida Open Communication Application Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện ứng dụng liên lạc mở Vovida”. Thư viện mã nguồn mở dùng để phát triển ứng dụng truyền thông và liên lạc.
Cung cấp các thành phần cho việc triển khai giao thức VoIP, video, và các dịch vụ trò chuyện.

VOCAL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VOCAL là “Vovida Open Communication Application Library”.

Post Top Ad