LFG là gì? Ý nghĩa của từ lfg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

LFG là gì? Ý nghĩa của từ lfg

LFG là gì ?

LFG là “Looking For Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LFG

LFG có nghĩa “Looking For Group”, dịch sang tiếng Việt là “Tìm kiếm nhóm”. Thuật ngữ trong game để tìm đồng đội hoặc nhóm để chơi cùng.

LFG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LFG là “Looking For Group”.

Một số kiểu LFG viết tắt khác:
+ Lexical Functional Grammar: Ngữ pháp chức năng từ vựng. Hệ thống ngôn ngữ học sử dụng để mô tả cấu trúc ngôn ngữ và ngữ nghĩa.
+ Lexical-Functional Grammar: Ngữ pháp từ vựng-chức năng. Lý thuyết ngôn ngữ học mô tả cấu trúc và chức năng ngôn ngữ.
+ Lowy Family Group: Nhóm gia đình Lowy.
+ Light Field Gun: Súng trường nhẹ. Loại súng thường được sử dụng trong quân đội để hỗ trợ quân đội di động.
+ Landfill gas: Khí bãi chôn lấp.
+ League For Gamers: Giải đấu dành cho game thủ.
+ Luna Foundation Guard: Đội bảo vệ tổ chức Luna.
+ Lagged Fibonacci Generator: Trình tạo Fibonacci bị trễ. Thuật toán sinh số ngẫu nhiên sử dụng chuỗi Fibonacci với độ trễ để tạo ra dãy số ngẫu nhiên.
+ Live Foal Guarantee: Đảm bảo ngựa con sống.

Post Top Ad