WKYP là gì? Ý nghĩa của từ wkyp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

WKYP là gì? Ý nghĩa của từ wkyp

WKYP là gì ?

WKYP là “Will Keep You Posted” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WKYP

WKYP có nghĩa “Will Keep You Posted”, dịch sang tiếng Việt là “Sẽ thông báo cho anh kịp thời”. Thường được sử dụng để hứa hẹn cung cấp thông tin cập nhật hoặc tin tức mới nhất khi có sự thay đổi.
Cụm từ này thể hiện sự cam kết thông tin liên tục và giữ bạn cập nhật với các sự kiện, thông tin mới.

WKYP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WKYP là “Will Keep You Posted”.

Post Top Ad