4EAE là gì? Ý nghĩa của từ 4eae - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

4EAE là gì? Ý nghĩa của từ 4eae

4EAE là gì ?

4EAE là “Forever And Ever” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 4EAE

4EAE có nghĩa “Forever And Ever”, dịch sang tiếng Việt là “Mãi mãi và mãi mãi”. Thường được sử dụng để diễn đạt sự lâu dài, bền vững hoặc tình cảm mãi mãi.
Cụm từ này thường xuất hiện trong các bài hát, văn bản lãng mạn và diễn đạt tình yêu vĩnh cửu.
Tuy nhiên, thay vì viết dài dòng thì trên mạng internet ta thường chỉ thấy 1 từ 4EAE.

4EAE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 4EAE là “Forever And Ever”.

Post Top Ad