7DTD là gì? Ý nghĩa của từ 7dtd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

7DTD là gì? Ý nghĩa của từ 7dtd

7DTD là gì ?

7DTD là “7 Days To Die” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 7DTD

7DTD có nghĩa “7 Days To Die”, dịch sang tiếng Việt là “7 ngày để chết”. Têm một trò chơi video thể loại sinh tồn và hành động.
Nó được phát triển, xuất bản bởi The Fun Pimps, Iron Galaxy.
Trò chơi này kết hợp nhiều yếu tố nơi người chơi cố gắng sống sót trong một thế giới mở sau cuộc khủng hoảng zombie.

7DTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 7DTD là “7 Days To Die”.

Post Top Ad