8SVX là gì? Ý nghĩa của từ 8svx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 6 tháng 1, 2024

8SVX là gì? Ý nghĩa của từ 8svx

8SVX là gì ?

8SVX là “8-Bit Sampled Voice” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ 8SVX

8SVX có nghĩa “8-Bit Sampled Voice”, dịch sang tiếng Việt là “Giọng nói lấy mẫu 8 bit”. Loại âm thanh được biểu diễn bằng 8 bit. Nó thường liên quan đến âm thanh retro và dùng trong các trò chơi video trên máy tính cũ.

8SVX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng 8SVX là “8-Bit Sampled Voice”.

Post Top Ad