AL là gì? Ý nghĩa của từ al - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

AL là gì? Ý nghĩa của từ al

AL là gì ?

AL là “Alabama” trong tiếng Anh, “Âm lịch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ AL

**NGOẠI NGỮ

AL có nghĩa “Alabama”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu bang Alabama”. Một trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, có mã viết tắt bưu chính là "AL".
Nó được đặt tên theo con sông lớn chảy qua khu vực này là Alabama.
Tiểu bang này có vai trò lịch sử quan trọng trong thời kỳ phong trào dân quyền ở Hoa Kỳ.

**VIỆT NGỮ

AL có nghĩa “Âm lịch” trong tiếng Việt. Hệ thống lịch sử dụng chu kỳ thời gian dựa trên các yếu tố như mặt trăng và các vụ thực vật để theo dõi thời gian.
Hệ thống này khác với lịch Dương lịch, khi chú trọng vào chu kỳ mặt trăng chứ không phải chu kỳ mặt trời như trong lịch Dương lịch.

AL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AL là “Âm lịch”, “Alabama”.

Viết tắt AL với nghĩa khác:
+ Albania: An-ba-ni. Tên một quốc gia ở Đông Nam châu Âu, có thủ đô là Tirana và giáp biên giới với các nước Montenegro, Kosovo, Bắc Macedonia.
+ Aluminium: Nhôm.
+ Attolitre.
+ Assembly Language: Hợp ngữ.

Post Top Ad