BSF là gì? Ý nghĩa của từ bsf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

BSF là gì? Ý nghĩa của từ bsf

BSF là gì ?

BSF là “British Standard Fine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSF

BSF có nghĩa “British Standard Fine”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu chuẩn Anh”. Một chuẩn kích thước vít và bu-lông thường được sử dụng ở Vương quốc Anh trong ngành công nghiệp, xây dựng.

BSF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSF là “British Standard Fine”.

Một số kiểu BSF viết tắt khác:
+ Border Security Force: Lực lượng biên phòng. Tên tổ chức bảo vệ biên giới của Ấn Độ.
+ Biological Safety Factor: Yếu tố an toàn sinh học. Được sử dụng trong lĩnh vực sinh học để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc với chất liệu nguy cơ sinh học.
+ Bible Study Fellowship: Học bổng nghiên cứu Kinh Thánh.
+ Black Soldier Fly: Ruồi lính đen.

Post Top Ad