CDSL là gì? Ý nghĩa của từ cdsl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

CDSL là gì? Ý nghĩa của từ cdsl

CDSL là gì ?

CDSL là “Central Depository Services Ltd” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CDSL

CDSL có nghĩa “Central Depository Services Ltd”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty TNHH dịch vụ lưu ký Trung ương”. Tổ chức tài chính Ấn Độ, chuyên cung cấp dịch vụ lưu trữ và quản lý chứng khoán.
CDSL giúp các nhà đầu tư duy trì và chuyển đổi chứng khoán thông qua hệ thống lưu trữ an toàn.
Đây là một trong hai cơ sở lưu trữ chứng khoán lớn ở Ấn Độ, phục vụ cả thị trường chứng khoán BSE và NSE.

CDSL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CDSL là “Central Depository Services Ltd”.

Một số kiểu CDSL viết tắt khác:
+ Community Development System for Linux: Hệ thống phát triển cộng đồng dành cho Linux.
+ Context Dependent Symbolic Link: Liên kết tượng trưng phụ thuộc ngữ cảnh. Khái niệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có thể ám chỉ một loại liên kết tượng trưng (symbolic link), mà hiệu suất hoặc hành vi của nó phụ thuộc vào ngữ cảnh xung quanh khi được sử dụng.

Post Top Ad